úterý, 12. prosince 2017

Úřední deska OÚ Žarošice

Archiv úřední desky k 12.12.2017 20:50:40

Aktuální dokumenty

Vyvěšení
Sejmutí

Název dokumentu Č.j.
Ev.č.
Zhotovitel

D

22.11.2017
8.12.2017
Cenové oznámení vodného a stočného na rok 2018
VAK Hodonín Zobrazit/Stáhnout dokument
21.11.2017
7.12.2017
Návrh rozpočtu Mikroregionu Ždánicko na rok 2018
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
13.11.2017
28.11.2017
Oznámení o minimálním počtu členů okrskové komise pro volbu prezidenta republiky
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
8.11.2017
23.11.2017
Opatření obecné povahy,vydané podle ust. § 32 odst.2 písm.a) zák.č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 66595/2017-MZE - 16212
MZE ČR Zobrazit/Stáhnout dokument
3.11.2017
20.11.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
1.11.2017
16.11.2017
Zápis a usnesení z XIX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice dne 31.10.2017
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
1.11.2017
1.12.2017
Nabídka pozemků k pronájmu SPU496349/2017/523203/Poň
Státní pozemkový úřad Břeclav Zobrazit/Stáhnout dokument
27.10.2017
13.11.2017
Opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů JMK 153416/2017
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
24.10.2017
31.10.2017
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná v úterý 31.10.2017 v 18.30 hod. v sále OÚ.
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
16.10.2017
3.11.2017
Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí - ořez dřevin
E-ON ČR s.r.o. Zobrazit/Stáhnout dokument
16.10.2017
6.12.2017
Dražební vyhláška čj. 203 Ex 06345/16-140 203Ex 06345/16-140
JUDr. Lukáš Jícha Zobrazit/Stáhnout dokument
16.10.2017
6.12.2017
Dražební vyhláška čj. 203Ex 06345/16-139 203Ex06345/16-139
JUDr. Lukáš Jícha Zobrazit/Stáhnout dokument
5.10.2017
23.10.2017
Oznámení o době a místu konání voleb do Parlamentu České republiky
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
2.10.2017
18.10.2017
Záměr č. 6/2017 o prodeji pozemků 6/2017
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
21.9.2017
9.10.2017
Návrh opatření obecné povahy o povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů JMK 135142/2017
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
20.9.2017
6.10.2017
Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů Městské policie Ždánice na území obce Žarošice
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
14.9.2017
29.11.2017
Usnesení čj. 137 Ex 13065/10-189 - o odročení dražby 137Ex 13065/10-189
Exekutorský úřad Brno-venkov Zobrazit/Stáhnout dokument
14.9.2017
2.10.2017
Zápis a usnesení z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice dne 12.9.2017 XVIII/2017
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
14.9.2017
2.10.2017
Veřejná vyhláška - návrh OOP 55197/2017-MZE-16212
MZE ČR Zobrazit/Stáhnout dokument
13.9.2017
29.9.2017
Záměr č. 5/2017 o prodeji pozemků 5/2017
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
6.9.2017
30.9.2017
Veřejná vyhláška čj. OŽPÚP57264/17/256 o odchytném postupu pro usmrcování špačka obecného OŽPÚP57264/17/256
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
5.9.2017
12.9.2017
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná v úterý 12.9.2017 v 18.30 hod. v sále OÚ.
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
5.9.2017
21.9.2017
Vyhláška o počtu a sídle volebních okrsků
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
23.8.2017
6.9.2017
Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru JMK 121218/2017
Krajský úřad JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
21.8.2017
11.9.2017
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Zlatá sobota JMK 117236/2017
Krajský úřad JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
21.8.2017
5.9.2017
Vyhláška o minimálním počtu členů okrskové volební komise
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
2.8.2017
1.11.2017
Nabídka pozemků k pronájmu čj. SPU 345142/2017/523203/Poň SPU 345142/2017523203/Poň
Státní pozemkový úřad Břeclav Zobrazit/Stáhnout dokument
19.7.2017
4.8.2017
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu - FISCHE 6 - Zakládání a rozvoj malých mikropodniků
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Zobrazit/Stáhnout dokument
19.7.2017
4.8.2017
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu - FICHE 3 Zemědělské podnikání - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Zobrazit/Stáhnout dokument
19.7.2017
4.8.2017
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu - FICHE 2 - Zemědělské podnikání- podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Zobrazit/Stáhnout dokument
19.7.2017
4.8.2017
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu - FICHE 9 - Investice do lesníckých technologií
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Zobrazit/Stáhnout dokument
19.7.2017
4.8.2017
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu - FICHE 7 Rozvoj venkovské turistiky
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Zobrazit/Stáhnout dokument
19.7.2017
31.8.2017
Rozhodnutí čj. JMK 104011/2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru JMK 104011/2017
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
19.7.2017
4.8.2017
Výzva MSA Kyjovské Slovácko v pohybu
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Zobrazit/Stáhnout dokument
14.7.2017
31.7.2017
Dražební vyhláška čj. 137 Ex 13065/10-183 137 Ex13065/10-183
Exekutorský úřad Brno-venkov Zobrazit/Stáhnout dokument
30.6.2017
17.7.2017
Veřejná vyhláška - Změna územní rozhodnutí o umístění stavby Kanalizace a ČOV Žarošice 1249/2017/SO
MěÚ Ždánice Zobrazit/Stáhnout dokument
22.6.2017
27.6.2017
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu OOP (Zlatá sobota) OSDŽA40803/17/348
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
21.6.2017
7.7.2017
Záměr č. 4/2017 o prodeji pozemku 4/2017
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
21.6.2017
7.7.2017
Záměr č. 3/2017 o pronájmu 3/2017
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
12.6.2017
28.6.2017
Usnesení a zápis z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 6.6.2017
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
29.5.2017
6.6.2017
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná v úterý 6.6.2017 v 18.30 hod. v sále OÚ Žarošice.
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
25.5.2017
12.6.2017
Oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby "Kanalizace a ČOV Žarošice" 1249/2017/SO
MěÚ Ždánice Zobrazit/Stáhnout dokument
22.5.2017
6.6.2017
Návrh závěrečného účtu obce Žarošice za rok 2016
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
22.5.2017
6.6.2017
Přílohy k závěrečnému účtu mikroregionu Ždánicko za rok 2016
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
22.5.2017
6.6.2017
Zpráva o přezkumu hospodaření mikroregionu Ždánicko za rok 2016
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
22.5.2017
6.6.2017
Závěrečný účet Mikroregionu Ždánicko za rok 2016
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
22.5.2017
6.6.2017
Přílohy k závěrečnému účtu obce Žarošice za rok 2016
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
5.5.2017
22.5.2017
Závěrečný účet za rok 2016 DSO Severovýchod
DSO Severovýchod Zobrazit/Stáhnout dokument
5.5.2017
22.5.2017
Návrh výhledu DSO Severovýchod na roky 2018-2021
DSO Severovýchod Zobrazit/Stáhnout dokument
5.5.2017
22.5.2017
Audit DSO Severovýchod za rok 2016
DSO Severovýchod Zobrazit/Stáhnout dokument
4.5.2017
19.5.2017
Záměr č. 2/2017 o pronájmu pozemku 2/2017
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
3.5.2017
5.6.2017
Nabídka pozemků k pronájmu SPU 209361/2017/523203/Poň
Státní pozemkový úřad Břeclav Zobrazit/Stáhnout dokument
27.4.2017
31.5.2017
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2017
Finanční úřad JMK Zobrazit/Stáhnout dokument
27.4.2017
31.5.2017
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017
Finanční úřad JMK Zobrazit/Stáhnout dokument
27.4.2017
31.5.2017
Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu čj. 2098217/17/3000-11460-705400 - daň z nemovitých věcí 2098680/17/3000-11460-705400
Finanční úřad JMK Zobrazit/Stáhnout dokument
27.3.2017
12.4.2017
Zápis a usnesení z XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 23.3.2017
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
27.3.2017
12.4.2017
Záměr č. 1/2017 o pronájmu pozemku 1/2017
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
20.3.2017
4.4.2017
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žarošice
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
20.3.2017
4.4.2017
Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žarošice na roky 2018-2019
ZŠ a MŠ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
15.3.2017
23.3.2017
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná ve čtvrtek 23.3.2017 v 18.30 hod. v sále OÚ. XVI./2017
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
13.3.2017
28.3.2017
Dražební vyhláška čj. 137 Ex 15939/10-146 137 Ex 15939/10-146
Exekutorský úřad Brno-venkov Zobrazit/Stáhnout dokument
7.3.2017
23.3.2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 Obce Žarošice
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
27.2.2017
14.3.2017
Dražební vyhláška čj. 203 Ex 68203/12-159 203 Ex 68203/12-159
Exekutorský úřad Přerov Zobrazit/Stáhnout dokument
30.1.2017
14.2.2017
Dražební vyhláška - 030 EX 25538/15-94 030 EX 25538/15-94
Mgr. Jaroslav Homola Zobrazit/Stáhnout dokument
13.1.2017
30.1.2017
Nařízení SVS/2017/004572-G SVS/2017/004572-G
Krajský úřad JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
13.1.2017
30.1.2017
Nařízení SVS/2017/005233-B SVS/2017/005233-B
Krajský úřad JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
10.1.2017
26.1.2017
Dražební vyhláška č. 144 EX 5383/13-118 144 EX 5383/13-118
JUDr. Miloslav Zwiefelhofer Zobrazit/Stáhnout dokument
19.12.2016
4.1.2017
Zápis a usnesení z XV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice dne 15.12.2016
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
16.12.2016
2.1.2017
Záměr č. 9/2016 o prodeji pozemku parcela č. 4178/129 9/2016
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
8.12.2016
27.12.2016
Záměr č. 10/2016 o prodloužení nájemní smlouvy 10/2016
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
7.12.2016
15.12.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Žarošice se koná ve čtvrtek 15.12.2016 v 19.00 hod. v sále OÚ.
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
30.11.2016
15.12.2016
Rozpočtové provizorium Obce Žarošice na rok 2017
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
30.11.2016
15.12.2016
Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
25.11.2016
12.12.2016
Návrh rozpočtu mikroregionu Ždánicko na rok 2017
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
25.11.2016
12.12.2016
Rozpočtový výhled mikroregionu Ždánicko na rok 2018-2019
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
10.11.2016
25.11.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 DSO Severovýchod
DSO Severovýchod Zobrazit/Stáhnout dokument
27.10.2016
14.11.2016
Záměr č. 8/2016 o pronájmu parcel ve Zdravé Vodě 8/2016
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
25.10.2016
10.11.2016
Informace k novele zák.č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a zák.č. 258/2016 Sb.,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru OSDŽA50090/2016/16/326
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
19.10.2016
4.11.2016
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy JMK 149731/2016
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
27.9.2016
13.10.2016
Elektronická dražba čj. 166 EX 24/10-276 166 EX 24/10-276
Exekutorský úřad Hodonín Zobrazit/Stáhnout dokument
26.9.2016
11.10.2016
Elektronická dražba čj. 137 Ex 15939/10-131 137 Ex 15939/10-131
Exekutorský úřad Brno-venkov Zobrazit/Stáhnout dokument
23.9.2016
7.10.2016
Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
22.9.2016
7.10.2016
Zápis a usnesení z XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice dne 20.9.2016
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
12.9.2016
20.9.2016
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná v úterý 20.9.2016 v 19.00 hod. v sále OÚ.
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
12.9.2016
29.9.2016
Oznámení o přerušení dodávky el. energie ve čtvrtek 29.9.2016 od 7.45 do 16.30 hod. v části obce od č. 319 (Adámkovo) po Dolinu levá strana, MŠ, horní Šibrov, u hřbitova, Malá ulice, Trávníky po kluziště a dům č. 277 (Svatoňovo), čp. 262 a 159,140 a 103.
E-ON ČR s.r.o. Zobrazit/Stáhnout dokument
9.9.2016
26.9.2016
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci I. třídy - realizace stavby Kanalizace a ČOV Žarošice JMK 133630/2016
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
9.9.2016
27.9.2016
E-ON ČR s.r.o. oznamuje, že z důvodu prací na zařízení distribuční soustavy, bude přerušena dodávka el.energie 27.9.2016 od 7.45 do 16.00 hod. (mapka viz příloha)
E-ON ČR s.r.o. Zobrazit/Stáhnout dokument
6.9.2016
21.9.2016
Veřejná vyhláška - odchylný postup při usmrcování špačka obecného OŽPÚP41989/16/385
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
5.9.2016
31.10.2016
Informace - epidemie žloutenky
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
2.9.2016
12.9.2016
Stanovení přechodné úpravy provozu - Kanalizace a ČOV Žarošice OSDŽA41535/16/466
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
23.8.2016
8.9.2016
Vyhláška o počtu a sídle volebních okrsků
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
16.8.2016
31.8.2016
Záměr č. 7/2016 o prodeji pozemků 7/2016
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
16.8.2016
31.8.2016
Záměr č. 6/2016 o pronájmu pozemků 6/2016
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
8.8.2016
23.8.2016
Vyhláška o minimálním počtu členů okrskové volební komise
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
5.8.2016
22.8.2016
Záměr o směně pozemků v k.ú. Uhřice
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
4.8.2016
22.8.2016
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Zlatá sobota 10.9.2016 JMK 111632/2016
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
29.7.2016
15.8.2016
Zápis a usnesení z XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 26.7.2016
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
28.7.2016
12.8.2016
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - Slavkov - Nížkovice DSH/14234-16/2994-2016/PIL
MěÚ Slavkov u Brna Zobrazit/Stáhnout dokument
28.7.2016
12.8.2016
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu MUB/OD-16179/2016 str MUB/OD-16179/2016 str.
MěÚ Bučovice Zobrazit/Stáhnout dokument
27.7.2016
2.8.2016
Dopravní situace - Zlatá sobota OSDŽA34734/16/348
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
27.7.2016
2.8.2016
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - Zlatá sobota OSDŽA34734/16/348
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
27.7.2016
12.8.2016
Záměr č. 5/2016 o směně pozemků 5/2016
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
27.7.2016
12.8.2016
Záměr č. 4/2016 o pronájmu pozemku 4/2016
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
20.7.2016
5.8.2016
Dražební vyhláška čj. 166 EX 24/10-169 166 EX 24/10-169
Exekutorský úřad Hodonín Zobrazit/Stáhnout dokument
18.7.2016
26.7.2016
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná v úterý 26.7.2016 ve 20.00 hod. v sále OÚ Žarošice
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
30.6.2016
20.7.2016
Zadávací dokumentace k výběrovému řízení-Oprava hřbitovní zdi-Přílohy
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
30.6.2016
20.7.2016
Zadávací dokumentace k výběrovému řízení-Oprava hřbitovní zdi-Výzva
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
30.6.2016
20.7.2016
Zadávací dokumentace k výběrovému řízení-Oprava hřbitovní zdi-Přílohy
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
30.6.2016
20.7.2016
Zadávací dokumentace k výběrovému řízení-Oprava hřbitovní zdi-přílohy
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
30.6.2016
20.7.2016
Zadávací dokumentace k výběrovému řízení-Oprava hřbitovní zdi-Přílohy
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
30.6.2016
20.7.2016
Zadávací dokumentace k výběrovému řízení-Oprava hřbitovní zdi-Přílohy
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
30.6.2016
20.7.2016
Zadávací dokumentace k výběrovému řízení-Oprava hřbitovní zdi-Přílohy
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
30.6.2016
20.7.2016
Zadávací dokumentace k výběrovému řízení-Oprava hřbitovní zdi-Projektová dokumentace viz. rubrika veřejné zakázky
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
30.6.2016
20.7.2016
Zadávací dokumentace k výběrovému řízení-Oprava hřbitovní zdi-Projektová dokumentace
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
30.6.2016
20.7.2016
Zadávací dokumentace k výběrovému řízení-Oprava hřbitovní zdi-Přílohy
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
23.6.2016
11.7.2016
Usnesení a zápis z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 21.6.2016
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
22.6.2016
27.6.2016
Rozhodnutí - silniční závod Mistrovství ČR a SR JMK 87227/2016
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
22.6.2016
8.7.2016
Veřejná vyhláška - oznámení lhůty a místa, kde vlastník lesa obdrží osnovu týkající se jeho lesa OŽPÚP30087/16/401
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
20.6.2016
27.6.2016
Stanovení přechodné úpravy provozu - Mistrovství České a Slovenské republiky - Silniční závod 25.6.2016 a 26.6.2016 OSDŽA 27721/16/348
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
13.6.2016
21.6.2016
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná v úterý 21.6.2016 v 18.30 hod. v sále OÚ.
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
9.6.2016
24.6.2016
Veřejná vyhláška - rozhodnutí čj. OŽPÚP27655/16/380 OŽPÚP27366/16/380
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
9.6.2016
24.6.2016
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ve dnech 25.6. a 26.6.2016 - cyklistické závody Kyjov JMK 87227/2016
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
6.6.2016
21.6.2016
Veřejná vyhláška o vydání OOP o Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z. Do plného znění OOP lze nahlédnout na elektronické úřední desce obce Žarošice nebo na úřední desce MŽP http://www.mzp.cz/cz/uredni deska. Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí. 30724/ENV/16
Ministerstvo ŽP Zobrazit/Stáhnout dokument
3.6.2016
21.6.2016
Záměr o směně pozemku pč. 1388/8 v k.ú. Uhřice
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
31.5.2016
15.6.2016
Přílohy k závěrečnému účtu za rok 2015 Mikroregionu Ždánicko
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
31.5.2016
15.6.2016
Závěrečný účet za rok 2015 Mikroregionu Ždánicko
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
31.5.2016
15.6.2016
Přílohy k závěrečnému účtu obce Žarošice za rok 2015
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
31.5.2016
15.6.2016
Závěrečný účet za rok 2015 obce Žarošice
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
26.5.2016
13.6.2016
Zpráva auditora i výsledku přezkumu hospodaření - DSO Severovýchod
DSO Severovýchod Zobrazit/Stáhnout dokument
26.5.2016
13.6.2016
Závěrečný účet DSO Severovýchod za rok 2015
DSO Severovýchod Zobrazit/Stáhnout dokument
20.5.2016
6.6.2016
Opravné rozhodnutí spis.zn. OŽP/2593/2011/380 OŽPÚP24733/16/380
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
16.5.2016
31.5.2016
Usnesení a zápis z XI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 12.5.2016
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
13.5.2016
30.5.2016
Záměr č. 3/2016 o prodeji pozemků 3/2016
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
10.5.2016
26.5.2016
Dražební vyhláška čj. 137 Ex 13065/10-170 137 Ex 13065/10-170
JUDr. Petr Kocián Zobrazit/Stáhnout dokument
5.5.2016
12.5.2016
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná ve čtvrtek 12.5.2016 v 18.30 hod. v sále OÚ Žarošice
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
4.5.2016
20.5.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení a stanovení lhůty pro uplatnění závazných stanovisek a námitek ve věci schválení kanalizačních řádů: stokové sítě obce Uhřice, Žarošice a Věteřov OŽPÚP20480/16/380
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
28.4.2016
31.5.2016
Veřejná vyhláška čj. 2096684/16/3000-11460-705400 o zveřejnění hromadného předpisného seznamu vydaná Finančním úřadem JMK. 2096684/16/3000-11460-705400
Finanční úřad JMK Zobrazit/Stáhnout dokument
27.4.2016
13.5.2016
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
VAK Hodonín Zobrazit/Stáhnout dokument
26.4.2016
12.5.2016
Značení místní úpravy - jednosměrná ulice u fotbalového hřiště OSDŽA 18473/16/466
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
26.4.2016
12.5.2016
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu OSDŽA 18473/16/466
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
25.4.2016
9.6.2016
Veřejná vyhláška - Návrh zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad úz. rozvoje JMK na udržitelný rozvoj území JMK 58770/2016
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
21.4.2016
6.5.2016
Záměr č. 2/2016 2/2016
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
15.4.2016
2.5.2016
Rozhodnutí KÚ JMK čj. JMK 52590/2016 - uzavírka silnice JMK52590/2016
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
15.4.2016
2.5.2016
Situace přechodné úpravy provozu JMK 52589/2016
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
15.4.2016
2.5.2016
Opatření obecné povahy čj. JMK 52589/2016 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy JMK 52589/2016
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
4.4.2016
19.4.2016
Veřejná vyhláška - OOP - zastávky ČSAD o víkendech 30.4 - 1.5.2016 a 7.5.-8.5.2016 OSDŽA 16480/16/466
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
4.4.2016
19.4.2016
Veřejná vyhláška o stanovení přechodné úpravy provozu ZMĚNA č. 1 - uzavírka od 30.4.2016 - 8.5.2016 OSDŽA16427/16/466
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
4.4.2016
19.4.2016
Dražební vyhláška čj. 137 Ex 15939/10-98 137 Ex 15939/10-98
Exekutroský úřad Brno-venkov Zobrazit/Stáhnout dokument
4.4.2016
4.5.2016
Text k nabídce pozemků SPU 156604/2016/123/On
Státní pozemkový úřad Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
4.4.2016
4.5.2016
Veřejná nabídka pozemků p.č. 5380 a 8194 v k.ú. Žarošice SPU 156604/2016123/On
Státní pozemkový úřad Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
29.3.2016
13.4.2016
Schválený rozpočet na rok 2016
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
24.3.2016
8.4.2016
Veřejná vyhláška - stanovení dopravního značení - zastávka za školou OSDŽA 14706/16/466
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
24.3.2016
8.4.2016
Zápis a usnesení z X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice dne 23.3.2016
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
23.3.2016
3.4.2016
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu od 16.4.2016 - 24.4.2016 z důvodu opravy komunikace mezi Žarošicemi a Archlebovem OSDŽA14475/16/466
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
14.3.2016
23.3.2016
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná ve středu 23.3.2016 v 18.30 hod. v sále OÚ.
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
7.3.2016
23.3.2016
Záměr č. 1/2016 1/2016
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
7.3.2016
23.3.2016
Návrh rozpočtu na rok 2016.
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
2.3.2016
30.6.2016
Seznam pozemků - neznámí vlastníci. Další informace jsou uvedeny na stránkách www.uzsvm.cz.
ÚZSVM Hodonín Zobrazit/Stáhnout dokument
26.2.2016
14.3.2016
Dražební vyhláška čj. 030 EX 0359/02-281 030 EX 0359/02-281
MGR.Jaroslav Homola Zobrazit/Stáhnout dokument
16.2.2016
3.3.2016
Informace na povinnost zaregistrovat se jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů a podat daňové přiznání
Celní úřad Zobrazit/Stáhnout dokument
4.2.2016
22.2.2016
Dodatek č.1 dražební vyhlášky čj. 951/2015-N 951/2015-N
Eurodražby CZ a.s. Zobrazit/Stáhnout dokument
28.1.2016
12.2.2016
Usnesení a zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 27.1.2016 IX.
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
19.1.2016
27.1.2016
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná ve středu 27.1.2016 v 18.30 hod. v sále OÚ Žarošice.
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
13.1.2016
29.1.2016
Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe 155/2016-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství Zobrazit/Stáhnout dokument
13.1.2016
29.1.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy 155/2016-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství Zobrazit/Stáhnout dokument
13.1.2016
29.1.2016
Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje 155/2016-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství Zobrazit/Stáhnout dokument
13.1.2016
29.1.2016
Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry 155/2016-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství Zobrazit/Stáhnout dokument
11.1.2016
27.1.2016
Dražební vyhláška čj. 180 Ex 10965/06-48 180 Ex 10965/06-48
Mgr.Zuzana Sobíšková Zobrazit/Stáhnout dokument
11.1.2016
27.1.2016
Dražební vyhláška čj. 180 Ex 10965/06-49 180 Ex 10965/06-49
Mgr.Zuzana Sobíšková Zobrazit/Stáhnout dokument
4.1.2016
2.2.2016
Usnesení o dražební vyhlášce čj. 006 EX 157/02-271 006 EX 157/02-271
JUDr. Alena Blažková Zobrazit/Stáhnout dokument
18.12.2015
5.1.2016
Usnesení a zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice dne 15.12.2015 VIII.
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
16.12.2015
4.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV 1/2015
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
16.12.2015
4.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 2/2015
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
15.12.2015
31.12.2015
Dražební vyhláška čj. 030 EX 9182/09-152 030 EX 9182/09-152
Mgr. Jaroslav Homola Zobrazit/Stáhnout dokument
7.12.2015
15.12.2015
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná v úterý 15.12.2015 v 19.00 hod. v sále OÚ.
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
1.12.2015
16.12.2015
Dražební vyhláška 951/2015-N
Eurodražby CZ a.s. Zobrazit/Stáhnout dokument
30.11.2015
16.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016 - DSO Severovýchod
DSO Severovýchod Zobrazit/Stáhnout dokument
30.11.2015
16.12.2015
Exekuční příkaz čj. 137 EX 15939/10-16 137Ex 15939/10-16
Zobrazit/Stáhnout dokument
27.11.2015
2.3.2016
Seznam pozemků - neznámí vlastníci
ÚZSVM Hodonín Zobrazit/Stáhnout dokument
25.11.2015
10.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016 - Mikroregion Ždánicko
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
16.11.2015
2.12.2015
Usnesení a zápis z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 11.11.2015
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
3.11.2015
11.11.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Žarošice dne 11.11.2015
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
2.10.2015
19.10.2015
Dražební vyhláška čj. 137 Ex 13065/10-152 137 Ex 13065/10-152
Exekutorský úřad Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
1.10.2015
31.10.2015
E-ON ČR - Upozornění vlastníkům nemovitostí - ořez dřevin
E-ON ČR s.r.o. Zobrazit/Stáhnout dokument
16.9.2015
1.10.2015
Exekuční příkaz čj. 025 Ex 10965/06-10 025 Ex 10965/06-10
Exekutorský úřad Praha 6 Zobrazit/Stáhnout dokument
8.9.2015
23.9.2015
Tisková zpráva č.1 - informace Sdružení obrany spotřebitelů
SOS Moravy a Slezska z.s. Zobrazit/Stáhnout dokument
7.9.2015
22.9.2015
Zápis a usnesení z VI. veřejného zasedání OZ Žarošice ze dne 2.9.2015 VI./2015
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
7.9.2015
22.9.2015
Informace - zacházení z pyrotechnickými výrobky
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
7.9.2015
22.9.2015
Dražební vyhláška čj. 081 EX 14050/08-099 081 EX 14050/08-099
Exekutorský úřad Praha Zobrazit/Stáhnout dokument
1.9.2015
16.9.2015
Územní rozhodnutí o umístění stavby kopané domovní studny 2424/15/SO
MěÚ Ždánice Zobrazit/Stáhnout dokument
1.9.2015
16.9.2015
Územní rozhodnutí o umístění stavby kopané domovní studny 2423/15/SO
MěÚ Ždánice Zobrazit/Stáhnout dokument
24.8.2015
2.9.2015
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná ve středu 2.9.2015 v 19.00 hod. v sále OÚ.
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
18.8.2015
2.9.2015
Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku pořáru JMK 99797/2015
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
13.8.2015
31.8.2015
Podmínky odběru vody z vodovodního řádu 2/Su/2015/2877
VAK Hodonín Zobrazit/Stáhnout dokument
13.8.2015
28.8.2015
Veřejná vyhláška o odchytném postupu pro usmrcování špačka obecného OŽPÚP39530/15/385
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
12.8.2015
27.8.2015
Zrušení II. ochranného pásma vodního zdroje studny AgŽ-1,AgŽ-2,AgŽ-3 a AgŽ-4, v k.ú Žarošice OŽPÚP4808/2015/380
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
31.7.2015
17.8.2015
Záměr č. 8/2015 o prodeji pozemku 8/2015
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
31.7.2015
17.8.2015
Záměr č. 9/2015 o pronájmu pozemku 9/2015
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
30.7.2015
14.8.2015
Dražební vyhláška čj. 128 EX 10942/13-143 120EX 10942/13-143
Exekutorský úřad Klatovy Zobrazit/Stáhnout dokument
20.7.2015
21.8.2015
Zveřejnění návrhu OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek 35544/ENV/15
MŽP Zobrazit/Stáhnout dokument
20.7.2015
21.8.2015
Návrh OOP - program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod CZ06Z 35544/ENV/15
Ministerstvo ŽP Zobrazit/Stáhnout dokument
20.7.2015
21.8.2015
Příloha k návrhu OOP CZ06Z 35544/ENV/15
Ministerstvo ŽP Zobrazit/Stáhnout dokument
16.7.2015
31.8.2015
Dražební vyhláška čj. 180Ex 16436/10-49 180Ex16436/10-49
Exekutorský úřad Praha 6 Zobrazit/Stáhnout dokument
7.7.2015
22.7.2015
Exekuční příkaz čj. EX 157-0015/02/01 EX 157-0015/02/01
Exekutorský úřad Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
7.7.2015
31.7.2015
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje 1/2015 1/2015
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
7.7.2015
22.7.2015
Dražební vyhláška čj. 403/2015-N 403/2015-N
Eurodražby a.s. Zobrazit/Stáhnout dokument
23.6.2015
9.7.2015
Dražební vyhláška 164EX 762/11-177 164 EX 762/11-177
Exekutorský úřad Olomouc Zobrazit/Stáhnout dokument
23.6.2015
9.7.2015
Opatření obecné povahy - zrušení II. ochranného pásma OŽPÚP30839/15/380
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
19.6.2015
4.7.2015
Usnesení z V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 17.6.2015
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
19.6.2015
4.7.2015
Zápis z V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 17.6.2015
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
15.6.2015
16.7.2015
Seznam pozemků určených k převodu oprávněným osobám 267/2015
Pozemkový fond ČR Zobrazit/Stáhnout dokument
15.6.2015
16.7.2015
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám 265/2015
Pozemkový fond ČR Zobrazit/Stáhnout dokument
10.6.2015
17.6.2015
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Žarošice se koná ve středu 17.6.2015 v 18.30 hod. v sále OÚ.
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
3.6.2015
19.6.2015
Závěrečný účet mikroregionu Ždánicko - rozvaha
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
3.6.2015
19.6.2015
Závěrečný účet mikroregionu Ždánicko - Inventarizační zpráva
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
3.6.2015
19.6.2015
Závěrečný účet mikroregionu Ždánicko - výkaz zisku a ztrát
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
3.6.2015
19.6.2015
Závěrečný účet mikroregionu Ždánicko - příloha
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
3.6.2015
19.6.2015
Závěrečný účet Mikroregionu Ždánicko - FIN
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
3.6.2015
19.6.2015
Závěrečný účet mikroregionu Ždánicko
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
3.6.2015
19.6.2015
Závěrečný účet Mikroregionu Ždánicko - zpráva
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
3.6.2015
19.6.2015
Závěrečný účet mikroregionu Ždánicko - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
26.5.2015
10.6.2015
Příloha č.1 k závěrečnému účtu za rok 2014
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
26.5.2015
10.6.2015
Příloha č.5 k závěrečnému účtu za rok 2014
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
26.5.2015
10.6.2015
Návrh závěrečného účtu obce Žarošice za rok 2014
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
26.5.2015
10.6.2015
Příloha č.3 k závěrečnému účtu za rok 2014
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
26.5.2015
10.6.2015
Příloha č.2 k závěrečnému účtu za rok 2014
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
26.5.2015
10.6.2015
Příloha č.4 k závěrečnému účtu za rok 2014
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
18.5.2015
2.6.2015
Záměr č. 7/2015 7/2015
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
13.5.2015
31.7.2015
Seznam pozemků
Pozemkový fond ČR Zobrazit/Stáhnout dokument
30.4.2015
15.5.2015
Závěrečný účet DSO Severovýchod 2014 - zpráva auditora
DSO Severovýchod Zobrazit/Stáhnout dokument
30.4.2015
15.5.2015
Závěrečný účet za rok 2014 - DSO Severovýchod
DSO Severovýchod Zobrazit/Stáhnout dokument
30.4.2015
1.6.2015
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daně z nemovitostí na rok 2015. 2240091/15/3000-11460-705400
FÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
30.4.2015
15.5.2015
Závěrečný účet DSO Severovýchod 2014 - přílohy
DSO Severovýchod Zobrazit/Stáhnout dokument
21.4.2015
6.5.2015
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
VAK Hodonín Zobrazit/Stáhnout dokument
16.4.2015
4.5.2015
Záměr č. 6/2015 o uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě 6/2015
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
16.4.2015
4.5.2015
Záměr č. 5/2015 o uzavření smluv o zřízení práva stavby 5/2015
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
15.4.2015
4.5.2015
Veřejná vyhláška - Ochranná pásma letiště Brno-Tuřany 7906-13-701
Úřad pro civilní letectví Praha Zobrazit/Stáhnout dokument
10.4.2015
27.4.2015
Záměr č. 4/2015 o prodeji pozemků 4/2015
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
24.3.2015
11.5.2015
Veřejná vyhláška JMK 27281/2015 - Návrh zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů zásad na udržitelný rozvoj území JMK 27281/2015
KÚ JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
20.3.2015
7.4.2015
Zápis a usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 18.3.2015
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
16.3.2015
31.3.2015
Zápis z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 12.3.2015
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
16.3.2015
31.3.2015
Usnesení z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 12.3.2015
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
13.3.2015
18.3.2015
Mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná ve středu 18.3.2015 v 18.30 hod. v sále OÚ
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
4.3.2015
12.3.2015
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná ve čtvrtek 12.3.2015 v 18.30 hod. v sále OÚ.
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
24.2.2015
12.3.2015
Záměr č. 3/2015 o uzavření smluv o uzavření budoucí kupní smlouvy 3/2015
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
24.2.2015
12.3.2015
Záměr č. 2/2015 o uzavření smluv o zřízení práva stavby 2/2015
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
24.2.2015
12.3.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
19.2.2015
9.3.2015
Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin OSDŽA 9193/15/326
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
16.2.2015
4.3.2015
Seznam vlastníků pozemků
Zobrazit/Stáhnout dokument
6.2.2015
23.2.2015
Záměr č. 1/2015 o pronájmu pozemku a věcném břemeni
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
7.1.2015
23.1.2015
informace o výši příspěvku z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR - VPP
Úřad práce Hodonín Zobrazit/Stáhnout dokument
2.1.2015
19.1.2015
Záměr č. 5/2014 Obce Žarošice 5/2014
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
22.12.2014
7.1.2015
Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice dne 18.12.2014
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
10.12.2014
19.12.2014
Program II.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice dne 18.12.2014
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
10.12.2014
18.12.2014
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupilelstva obce Žarošice
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
20.11.2014
8.12.2014
Návrh rozpočtu mikroregionu Ždánicko na rok 2015
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
18.11.2014
4.12.2014
Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2015
DSO Severovýchod Zobrazit/Stáhnout dokument
10.11.2014
25.11.2014
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 6.11.2014
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
27.10.2014
6.11.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Žarošice
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
21.10.2014
16.12.2014
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání čj. 137EX 13065/10-139 137Ex 13065/10-139
Exekutorský úřad Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
13.10.2014
31.10.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Žarošice
Zobrazit/Stáhnout dokument
10.10.2014
10.11.2014
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
ÚZSVM Hodonín Zobrazit/Stáhnout dokument
29.9.2014
15.10.2014
Zápis a usnesení XXII. veřejného zasedání OZ ze dne 23.9.2014
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
25.9.2014
11.10.2014
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
16.9.2014
23.9.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Žarošice se koná v úterý 23.9.2014 v 19.00 hod. v sále OÚ Žarošice.
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
4.9.2014
19.9.2014
Upozornění vlastníků nemovitostí na odstranění a ořez dřevin ohrožujících bezpečný provoz elektrického distribučního vedení
Zobrazit/Stáhnout dokument
26.8.2014
11.9.2014
Vyhláška o počtu a sídle volebních okrsků
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
21.8.2014
8.9.2014
Záměr č. 4/2014 o prodeji pozemků 4/2014
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
13.8.2014
1.9.2014
Veřejná vyhláška - odchylný postup usmrcování špačka obecného OŽPÚ41787/14/385
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
11.8.2014
26.8.2014
Vyhláška o počtu členů okrskové volební komise
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
4.8.2014
25.9.2014
Dražební vyhláška čj. 030 EX 9182/09-11 030 EX 9182/09-11
Mgr. Jaroslav Homola Zobrazit/Stáhnout dokument
25.7.2014
11.8.2014
Zápis a usnesení z XXI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 24.7.2014
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
18.7.2014
5.8.2014
Oznámení o počtu podpisů na peticích a termín podání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10.-11.10.2014
MěÚ Ždánice Zobrazit/Stáhnout dokument
16.7.2014
24.7.2014
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek 24.7.2014 v 19.00 v sále OÚ Žarošice.
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
15.7.2014
31.7.2014
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení změny stavby čj. OŽPÚP 37139/14/380 OŽPÚP 31139/14/380
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
11.7.2014
31.7.2014
Seznam pozemků bez dostatečné identifikace. Informace k uvedené problematice na www.uzsvm.cz UZSVM/BHO/5179/2014-BHOM
UZSVM Praha Zobrazit/Stáhnout dokument
30.6.2014
16.7.2014
Zápis a usnesení z XX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice dne 26.6.2014
Zobrazit/Stáhnout dokument
27.6.2014
14.7.2014
Záměr č. 3/2014 o prodeji parcely č. st. 144/4 v k.ú. Žarošice 3/2014
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
19.6.2014
26.6.2014
XX. veřejné zasedání zastupitelstva obce Žarošice se koná ve čtvrtek 26.6.2014 v 19.00 hod. v sále OÚ Žarošice.
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
13.6.2014
30.6.2014
Nařízení č.2/2014, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu LHO Kyjov OŽPÚP30463/14/401
Zobrazit/Stáhnout dokument
13.6.2014
30.6.2014
Veřejná vyhláška - zahájení řízení Kanalizace a ČOV Žarošice o prodloužení doby dokončení stavby OŽPÚP28132/14/380
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
10.6.2014
18.8.2014
Dražební vyhláška čj. 164 EX 2548/12-74
Zobrazit/Stáhnout dokument
10.6.2014
18.8.2014
Dražební vyhláška čj. 164 EX 2548/12-75
Zobrazit/Stáhnout dokument
10.6.2014
26.6.2014
Závěrečný účet obce Žarošice za rok 2013 - příloha č. 1
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
10.6.2014
26.6.2014
Závěrečný účet obce Žarošice za rok 2013 - výkaz zisku a ztrát
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
10.6.2014
26.6.2014
Závěrečný účet obce Žarošice za rok 2013 - rozvaha
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
10.6.2014
26.6.2014
Závěrečný účet obce Žarošice za rok 2013 - FIN
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
10.6.2014
26.6.2014
Závěrečný účet obce Žarošice za rok 2013 - Zápis o výsledku inventarizace
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
10.6.2014
26.6.2014
Závěrečný účet obce Žarošice za rok 2013
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
10.6.2014
26.6.2014
Závěrečný účet obce Žarošice za rok 2013 - zpráva auditora
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
26.5.2014
25.6.2014
Zadávací dokumentace k otevřenému podlimitnímu řízení ve veřejné zakázce na stavební práce "Inženýrské sítě pro zástavbu RD v trati Oujezdky v k.ú. Žarošice - 3. etapa" Datum ukončení příjmu nabídek 25.6.2014 v 10:00:00 hod. Bližší informace www.vhodne-uverejneni.cz
Zobrazit/Stáhnout dokument
22.5.2014
9.6.2014
Příloha č. 5 k závěrečnému účtu na rok 2013
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
22.5.2014
9.6.2014
Příloha č. 4 k závěrečnému účtu na rok 2013
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
22.5.2014
9.6.2014
Příloha č. 6 k závěrečnému účtu na rok 2013
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
22.5.2014
9.6.2014
Příloha č. 3 k závěrečnému účtu na rok 2013
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
22.5.2014
9.6.2014
Příloha č. 2 k závěrečnému účtu na rok 2013
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
22.5.2014
9.6.2014
Příloha č. 1 k závěrečnému účtu za rok 2013
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
22.5.2014
9.6.2014
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Ždánicko za rok 2013
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
7.5.2014
23.5.2014
Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23.5. a 24.5.2014
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
29.4.2014
14.5.2014
Veřejná vyhláška - daň z nenovitosti za rok 2014
FÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
29.4.2014
14.5.2014
Zápis a usnesení z XIX. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.4.2014
Zobrazit/Stáhnout dokument
29.4.2014
14.5.2014
Nařízení č. 1/2014 Obce Žarošice - Tržní řád
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
22.4.2014
16.6.2014
Oznámení o změně názvu zdravotnického zařízení
Zobrazit/Stáhnout dokument
18.4.2014
15.5.2014
Dražební vyhláška čj. 081 EX 39247/12-094 081 EX 39247/12-094
JUDr.Smékal Marcel Zobrazit/Stáhnout dokument
17.4.2014
5.5.2014
Záměr č. 2/2014 o prodeji pozemku 4178/10 v k.ú. Žarošice 2/2014
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
17.4.2014
28.4.2014
XIX. veřejné zasedání zastupitelstva obce Žarošice se koná v pondělí 28.4.2014 v 19.00 hod. v sále OÚ.
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
15.4.2014
2.5.2014
Závěrečný účet za rok 2013 DSO Severovýchod
Zobrazit/Stáhnout dokument
8.4.2014
24.4.2014
Vyhláška o počtu a místě volebního okrsku
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
24.3.2014
8.4.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
24.3.2014
9.4.2014
Seznam pozemků k výzvě UZSVM
UZSVM Praha Zobrazit/Stáhnout dokument
24.3.2014
8.4.2014
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
UZSVM Praha Zobrazit/Stáhnout dokument
24.3.2014
9.4.2014
Veřejná vyhláška "Územní rozhodnutí o umístění stavby" název stavby: "Inženýrské sítě pro zástavbu RD v trati Oujezdky v k.ú. Žarošice - 3.etapa" 2448/13/S411
MěÚ Ždánice Zobrazit/Stáhnout dokument
17.3.2014
1.4.2014
Zápis a usnesení z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 13.3.2014
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
17.3.2014
1.4.2014
Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení "Rekonstrukce bytu č. 316 v k.ú. Žarošice"
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
14.3.2014
3.4.2014
Výzva k podání nabídky na stav.práce "stavební úpravy RD č.316 v k.ú. Žarošice
Obec Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
26.2.2014
13.3.2014
Záměr č. 1/2014 - prodej části parcely č. 4178/8
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
26.2.2014
13.3.2014
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná ve čtvrtek 13.3.2014 v 19.00 hod. v sále OÚ.
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
26.2.2014
13.3.2014
Návrh rozpočtu na rok 2014
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
19.2.2014
10.4.2014
Dražební vyhláška čj. 180 Ex 3576/12-58 - elektronická dražba 180Ex 3576/12-58
Zobrazit/Stáhnout dokument
17.2.2014
4.3.2014
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy čj. 6462/ENV/14-381/630/14 - Odchytný postup pro usmrcování kormorána velkého 6462/ENV/14-381/630/14
Ministerstvo ŽP Zobrazit/Stáhnout dokument
20.1.2014
5.2.2014
Dražební vyhláška vydaná Dražební centrum s.r.o. ze dne 20.1.2014
Zobrazit/Stáhnout dokument
15.1.2014
31.1.2014
Exekuční příkaz čj. EX 7775/13-56 EX 7775/13-56
Mgr. Jaroslav Homola Zobrazit/Stáhnout dokument
15.1.2014
31.1.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení "Inženýrské sítě pro zástavbu RD v trati Oujezdky v k.ú. Žarošice - 3. etapa" 2448/13/S411
MěÚ Ždánice Zobrazit/Stáhnout dokument
9.1.2014
27.1.2014
Informace o distribuci lihu
Zobrazit/Stáhnout dokument
20.12.2013
7.1.2014
Zápis a usnesení Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 19.12.2013
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
13.12.2013
10.1.2014
Dražební vyhláška čj. 148/13 vydaná DRAŽBYPROST s.r.o. Ústí nad Labem 148/13
Zobrazit/Stáhnout dokument
10.12.2013
19.12.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek 19.12.2013 v 19.00 hod. v komunitním centru.
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
4.12.2013
19.12.2013
Záměr č. 3/2013 3/2013
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
27.11.2013
16.12.2013
Návrh rozpočtu na rok 2014 mikroregionu Ždánicko
Zobrazit/Stáhnout dokument
25.11.2013
10.12.2013
Návrh rozpočtu na rok 2014 DSO Sevorovýchod
Zobrazit/Stáhnout dokument
5.11.2013
21.11.2013
Dražební vyhláška čj. 148/13 148/13
Zobrazit/Stáhnout dokument
17.10.2013
18.11.2013
Veřejná vyhláška - územní plán Mouřínov
Zobrazit/Stáhnout dokument
15.10.2013
1.11.2013
Dražební vyhláška čj. 091 EX 06994/11-029 091 EX 06994/11-029
Zobrazit/Stáhnout dokument
11.10.2013
29.10.2013
Exekuční příkaz čj. 030 EX 9182/09-58
Zobrazit/Stáhnout dokument
10.10.2013
25.10.2013
Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
26.9.2013
14.10.2013
Výměna řidičských průkazů na MěÚ Kyjov
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
25.9.2013
11.10.2013
Veřejná vyhláška - usmrcování kormorána velkého, vydaná Ministerstvem životního prostředí 65855/ENV/13-2760/630/13
Ministerstvo ŽP Zobrazit/Stáhnout dokument
25.9.2013
11.10.2013
Vyhláška o počtu členů okrskové komise
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
25.9.2013
11.10.2013
Vyhláška o počtu a místě volebních okrsků
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
24.9.2013
11.10.2013
Zápis a usnesení z XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 19.9.2013
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
11.9.2013
31.3.2014
Upozornění fy E.ON s.r.o. - ořez stromů
Zobrazit/Stáhnout dokument
9.9.2013
19.9.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná ve čtvrtek 19.9.2013 v 19.00 hod. v Komunitním centru obce Žarošice.
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
6.9.2013
30.9.2013
E.ON ČR s.r.o. oznamuje občanům, že v pondělí 30.9.2013 bude v době od 7.40 hod. do 12.30 hod. přerušena dodávka el. energie v Žarošicích viz. mapka, na celé Silničné a ve Zdravé Vodě, včetně kasáren.
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
29.8.2013
16.9.2013
Veřejná vyhláška "Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení" 1899/13/S312
MěÚ Ždánice Zobrazit/Stáhnout dokument
28.8.2013
13.9.2013
Vyhlášení o odchytném postupu pro usmrcování špačka obecného OŽPÚP8333/2013/385
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
23.8.2013
9.9.2013
Rozhodnutí hejtmana JMK o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru JMK 95956/2013
Krajský úřad JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
1.8.2013
16.8.2013
Smlouva s fy. Kala s.r.o. na akci "Zateplení obecního úřadu a hasičské zbrojnice v obci Žarošice"
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
30.7.2013
15.8.2013
Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru JMK 86924/2013
JMK Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
15.7.2013
30.7.2013
Dražební vyhláška čj. 180 Ex 3576/12-43 180 Ex 3576/12-43
Exekutorský úřad Praha 6 Zobrazit/Stáhnout dokument
26.6.2013
11.7.2013
Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2012
VAK Hodonín Zobrazit/Stáhnout dokument
25.6.2013
11.7.2013
Výzva k podání nabídky akce "Zateplení objektu obecního úřadu a hasičské zbrojnice obci Žarošice 13153753
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
25.6.2013
11.7.2013
Zápis z XV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 20.6.2013
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
19.6.2013
5.7.2013
Výběrové řízení na nákup zametacího a kropícího vozu v rámci akce Snížení prašnosti v obci Žarošice
Zobrazit/Stáhnout dokument
14.6.2013
1.7.2013
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti Fin/Gol/VV/5/2013
MěÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
13.6.2013
1.7.2013
Nařízení Státní veterinární správy čj. SVS/2013/039121-B - Varroáza včel SVS/2013/039124-B
KVS Brno Zobrazit/Stáhnout dokument
12.6.2013
20.6.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná ve čtvrtek 20.6.2013 v 19.00 hod. v sále Obecního úřadu. XV./2013
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
4.6.2013
20.6.2013
Návrh závěrečného účtu obce Žarošice za rok 2012 - příloha č. 2
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
4.6.2013
20.6.2013
Návrh závěrečného účtu obce Žarošice za rok 2012 - příloha č. 5
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
4.6.2013
20.6.2013
Návrh závěrečného účtu obce Žarošice za rok 2012 - příloha č. 4
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
4.6.2013
20.6.2013
Návrh závěrečného účtu obce Žarošice za rok 2012 - příloha č. 1
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
4.6.2013
20.6.2013
Návrh závěrečného účtu obce Žarošice za rok 2012 - zpráva auditora
Zobrazit/Stáhnout dokument
4.6.2013
20.6.2013
Návrh závěrečného účtu obce Žarošice za rok 2012 - příloha č. 3
Zobrazit/Stáhnout dokument
4.6.2013
20.6.2013
Návrh závěrečného účtu obce Žarošice za rok 2012
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
3.6.2013
20.6.2013
Záměr o prodeji pozemků č. 2/2013
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
21.5.2013
6.6.2013
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregionu Ždánicko za rok 2012. Přílohy k závěrečnému účtu jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ. 2012
Mikroregion Ždánicko Zobrazit/Stáhnout dokument
21.5.2013
21.6.2013
Dražební vyhláška 103 Ex 49330/12-40
Exekutorský úřad Přerov Zobrazit/Stáhnout dokument
13.5.2013
30.5.2013
Návrh závěrečného účtu DSO Severovýchod
Zobrazit/Stáhnout dokument
30.4.2013
16.5.2013
Zápis a usnesení z XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 25.4.2013
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
26.4.2013
4.6.2013
Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Žarošice 2/2013
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
25.4.2013
27.5.2013
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2013 1815106/13/3000-14400-705400
FÚ Kyjov Zobrazit/Stáhnout dokument
10.4.2013
25.4.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná ve čtvrtek 25.4.2013 v 19.00 hod. v sále OÚ.
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
27.3.2013
11.4.2013
Záměr č. 1/2013 o prodeji pozemku 1/2013
Zobrazit/Stáhnout dokument
27.3.2013
2.6.2013
Dražební vyhláška čj. 030 EX 2340/11-51 030 EX 2340/11-51
Mgr. Jaroslav Homola Zobrazit/Stáhnout dokument
4.3.2013
19.3.2013
Usnesení a zápis z XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žarošice ze dne 28.2.2013
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
27.2.2013
15.3.2013
Exekuční příkaz čj. 025Ex3576/12-18 vydaný JUDr. Janem Grosamem 025Ex3576/12-18
JUDr. Grosam Zobrazit/Stáhnout dokument
21.2.2013
27.3.2013
Konkurs na ředitele Základní školy a Mateřské školy Žarošice, okres Hodonín, příspěvkové organizace.
Zobrazit/Stáhnout dokument
18.2.2013
28.2.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žarošice se koná ve čtvrtek 28.2.2013 v 18.30 hod. v sále OÚ.
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
14.2.2013
21.3.2013
Dražební vyhláška čj. E 388/92-229
Zobrazit/Stáhnout dokument
8.2.2013
28.2.2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 obce Žarošice
Zobrazit/Stáhnout dokument
8.2.2013
10.5.2013
Výzva pro vlastníka pozemku vydaná ÚKZÚZ Znojmo
Zobrazit/Stáhnout dokument
8.2.2013
15.3.2013
Informace pro vlastníky honebních pozemků Březina a Bílý Vlk
Zobrazit/Stáhnout dokument
4.2.2013
28.2.2013
Návrh opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Tuřany
Zobrazit/Stáhnout dokument
17.1.2013
1.2.2013
Zpráva revizní komise o kontrole u DSO Mikroregionu
Zobrazit/Stáhnout dokument
14.1.2013
25.1.2013
Oznámení o místě a době konání II. kola volby prezidenta republiky
Zobrazit/Stáhnout dokument
28.12.2012
11.1.2013
Oznámení o místě a době konání volby prezidenta republiky
Zobrazit/Stáhnout dokument
10.12.2012
27.12.2012
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti TP 3/2012-728
OÚ Žarošice Zobrazit/Stáhnout dokument
3.12.2012
19.12.2012
Návrh rozpočtu na rok 2013 Mikroregionu Ždánicko
Zobrazit/Stáhnout dokument
27.11.2012
12.12.2012
Vyhláška o počtu a sídle vol. okrskové komise
Zobrazit/Stáhnout dokument
23.11.2012
10.12.2012
Vyhláška č. 1/2012 i místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů
Zobrazit/Stáhnout dokument
12.11.2012
28.11.2012
Vyhlášeka o minimálním počtu členů okr. volební komise
Zobrazit/Stáhnout dokument
12.11.2012
28.11.2012
Usnesení čj. 132Ex26327/09-29/Fe 132Ex26327/09
Zobrazit/Stáhnout dokument
2.11.2012
21.11.2012
Záměr o směně, prodeji a nájmu obecních pozemků
Zobrazit/Stáhnout dokument
1.11.2012
15.11.2012
Návrh rozpočtu na rok 2013 DSO Severovýchod
Zobrazit/Stáhnout dokument
23.10.2012
12.11.2012
Rozhodnutí o umístění stavby čj. 2450/11/S493
Zobrazit/Stáhnout dokument
6.9.2012
18.10.2012
Dražební vyhláška čj. 056EX7872/09-118
Zobrazit/Stáhnout dokument
27.8.2012
3.10.2012
Nabídka pozemků PF ČR
Zobrazit/Stáhnout dokument
27.8.2012
17.10.2012
Dražební vyhláška čj. 103EX39687/11103
Zobrazit/Stáhnout dokument
23.8.2012
25.9.2012
Vyhláška o elektronické dražbě čj. oo6EX594/10-19
Zobrazit/Stáhnout dokument
20.8.2012
21.11.2012
Oznámení o převodu pozemků
Zobrazit/Stáhnout dokument
22.2.2012
8.3.2012
Rozpočtový výhled 2013-2015
Zobrazit/Stáhnout dokument
22.2.2012
8.3.2012
Rozpočet obce Žarošice 2012
Zobrazit/Stáhnout dokument

Aktuální dokumenty na úřední desce

O obci
 Historie
 Legendy
 Církevní a lidové slavnosti
 Základní a mateřská škola
 Knihovna
 Sportoviště
 Spolky
 Zdravotní středisko
 Firmy a živnostníci
 Pravidelné akce
Úřední deska
Obecní úřad
 Obecní zatupitelstvo
 Organizační struktura obce
 Služba CZECHPOINT
 Usnesení zastupitelstva
 Vyhlášky, nařízení, směrnice
 Jednací řád obce
 Formuláře
 Povinně zveřejňované údaje
 Dokumenty a projekty obce
 Kanalizace - ČOV
 Veřejné zakázky
Dotazy občanů
Hlášení
Akce v obci
Zlatá sobota 2017
Fotogalerie 2017
 Vítání občánků 2
 Císařské hody
 Laštověnka
 Žarošané - křest CD
 Zlatá sobota
 Den Matek
 Košt vín
 Pálení čarodějnic
 Vernisáž výstavy J. Chmelaře
 Vítání občánků
 Velikonoce v muzeu
 Přednáška o zdravé výživě
 Přednáška o Compostele
 Malování na hedvábí
 Masopust
 Dětský krojovaný ples
 Košt klobásků
 Vánoční koncert
Fotogalerie - archiv
Videa
Farnost Žarošice
 Bohoslužby
 Poutě
 Poutní místo
 Historie poutního místa
 Kostel sv. Anny
 Kontakty
Muzeum a komunitní centrum
 Akce v muzeu
 Akce v komunitním centru
 Kontakt
Pro turisty
 Turistické zajímavosti
 Ubytování a stravování
Zprávy z tisku
Právní gramotnost
Aktuality...
Hledání...
Zpravodaj...


Databáze firem Evropské databanky

czechpoint

Redakční a publikační systém Portia