pátek, 19. ledna 2018

Veřejné zakázky obce Žarošice

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - rrekonstrukce hřbitovní zdi. Soubor ke stažení zde.

Příloha - Zadávací dokumentace 
Příloha - Krycí list
Příloha - Čestné prohlášení
Příloha - Čestné prohlášení
Příloha - Návrh smlouvy
Příloha - projektová dokumentace
Příloha - seznam subdodavatelů
Příloha - výkaz výměr

Smlouva o dílo s fy. Večeřa - meliorace v.o.s na provedení "výstavby inženýrských sítí v trati Oujezdky III. v k.ú. Žarošice". Soubor ke stažení zde.

Výzva k podání nabídek na akci "Inženýrské sítě pro zástavbu RD v trati Oujezdky v k.ú. Žarošice - 3. etapa". Soubor ke stažení zde. Bližší informace na www.vhodne-uverejneni.cz
Vyvěšeno: 26.5.2014
Sňato:  25.6.2014

Oznámení o uzavření smlouvy s firmou SYNPRO na dodávku zametacího a kropícího vozu.
Soubor ke stažení zde.

Smlouva s firmou Kala na provedení prací "Zateplení objektu obecního úřadu a hasičské zbrojnice v obci Žarošice"
Soubor ke stažení zde.
 

Výzva k podání nabídek na akci " Zateplení objektu obecního úřadu a hasičské zbrojnice v obci Žarošice.
Soubor ke stažení zde.
Vyvěšeno: 25.6.2013
Sňato: 11.7.2013

Výběrové řízení na nákup zametacího a kropícího stroje v rámci akce "Snížení prašnosti v obci Žarošice"
Soubory ke stažení: příloha č.1 a příloha č. 2.
Vyvěšeno: 19.6.2013
Sňato:  8.7.2013

Zadávací dokumentace  "Ošetření stromů v obci Žarošice" 
Soubor ke stažení zde. Bližší informace na www.vhodne-uverejneni.cz
Vyvěšeno: 14.8.2012

Smlouva o dílo s fy GARDENLINE s.r.o.
Soubor ke stažení zde.
Dodatek ke smlouvě zde.
Vyvěšeno: 20.11.2012

O obci
 Historie
 Legendy
 Církevní a lidové slavnosti
 Základní a mateřská škola
 Knihovna
 Sportoviště
 Spolky
 Zdravotní středisko
 Firmy a živnostníci
 Pravidelné akce
Úřední deska
Obecní úřad
 Obecní zatupitelstvo
 Organizační struktura obce
 Služba CZECHPOINT
 Usnesení zastupitelstva
 Vyhlášky, nařízení, směrnice
 Jednací řád obce
 Formuláře
 Povinně zveřejňované údaje
 Dokumenty a projekty obce
 Kanalizace - ČOV
 Veřejné zakázky
Dotazy občanů
Hlášení
Akce v obci
Fotogalerie 2018
 Hasičský krojovaný ples
Fotogalerie - archiv
Videa
Farnost Žarošice
 Bohoslužby
 Poutě
 Poutní místo
 Historie poutního místa
 Kostel sv. Anny
 Kontakty
Muzeum a komunitní centrum
 Akce v muzeu
 Akce v komunitním centru
 Kontakt
Pro turisty
 Turistické zajímavosti
 Ubytování a stravování
Zprávy z tisku
Právní gramotnost
Aktuality...
Hledání...
Zpravodaj...


Databáze firem Evropské databanky

czechpoint

Redakční a publikační systém Portia