pátek, 19. ledna 2018

Formuláře

Nové OP a cestovní pasy se vydávají na MěÚ Kyjov (3. patro nad Komerční bankou v Kyjově)

Vyřízení prvního občanského průkazu
Žádost se podává nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let.
Předložené doklady:
- rodný list
- rodné listy rodičů
- pokud jsou rodiče narození po 1. 1. 1954 je nutné doložit rodné 
                listy, popřípadě oddací list prarodičů   

Výměna občanského průkazu:
Při každé změně trvalého pobytu nebo rodinného stavu  je nutné nejpozději do 10 dnů požádat o vydání nového OP
Doklady: dosavadní OP
               doklad o změně, tzn. potvrzení o změně TP, rozsusek o rozvodu s 
               nabytím právní moci, oddací list  apod.  

Přihlášení k trvalému pobytu:
-
 platný OP
- list vlastnictví k rodinnému domu, kde se chce občan přihlásit
- pokud není vlastníkem, je nutný souhlas majitele domu (platný OP)
- správní poplatek 50,- Kč        

Žádost o kácení dřevin mimo les
Formulář ke stažení zde.  

TKO
Formulář k ohlašovací povinnosti ke stažení zde.

  

O obci
 Historie
 Legendy
 Církevní a lidové slavnosti
 Základní a mateřská škola
 Knihovna
 Sportoviště
 Spolky
 Zdravotní středisko
 Firmy a živnostníci
 Pravidelné akce
Úřední deska
Obecní úřad
 Obecní zatupitelstvo
 Organizační struktura obce
 Služba CZECHPOINT
 Usnesení zastupitelstva
 Vyhlášky, nařízení, směrnice
 Jednací řád obce
 Formuláře
 Povinně zveřejňované údaje
 Dokumenty a projekty obce
 Kanalizace - ČOV
 Veřejné zakázky
Dotazy občanů
Hlášení
Akce v obci
Fotogalerie 2018
 Hasičský krojovaný ples
Fotogalerie - archiv
Videa
Farnost Žarošice
 Bohoslužby
 Poutě
 Poutní místo
 Historie poutního místa
 Kostel sv. Anny
 Kontakty
Muzeum a komunitní centrum
 Akce v muzeu
 Akce v komunitním centru
 Kontakt
Pro turisty
 Turistické zajímavosti
 Ubytování a stravování
Zprávy z tisku
Právní gramotnost
Aktuality...
Hledání...
Zpravodaj...


Databáze firem Evropské databanky

czechpoint

Redakční a publikační systém Portia